Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Economist - Contabilitate Analitica

Misiune Pozitie

1. Asigura completarea si trimiterea la timp a rapoartelor/ situatiilor/ analizelor aferente activitatii companiei, in conformitate cu legislatia in vigoare si procedurile interne, pentru ariile gestionate; intocmeste si transmite raportarile catre ASF, BNR, INS si alte autoritati;

2. Asigura managementul bazei de date comune si dezvoltarea instrumentelor necesare pentru obtinerea de rapoarte (corecte si complete) pe baza acesteia (intocmire specificatii, dezvoltare si optimizare rapoarte);

3. Asigura reconcilierea tehnica cu contabilitatea si dezvoltarea instrumentelor necesare pentru obtinerea de rapoarte;

4. Asigura intretinerea si actualizarea definitiilor corespunzatoare modelului de gestiune implementat;

5. Contribuie la dezvoltarea si intretinerea functiilor de raportare si de analiza a performantei tehnice si financiare a companiei.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

1. Intocmeste si transmite la timp rapoartele/ situatiile/ analizele aferente activitatii companiei, in conformitate cu legislatia in vigoare si procedurile interne, pentru ariile gestionate;

2. Intocmeste si transmite la timp raportarile lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale catre ASF pe suport hartie si on-line, asigurand corectitudinea informatiilor;

3. Intocmeste raportarile tehnice si financiare catre BNR/ INS/ BAAR/ FPVS/ UNSAR/ XRIMM si le expediaza on-line si pe suport hartie;

4. Actualizeaza si informeaza permanent asupra modificarilor legislative si asupra modificarilor privind aplicatiile de raportare si formularele utilizate in relatia cu ASF si BNR; colaboreaza cu departamente tehnice pentru implementarea noilor rapoarte necesare;

5. Identifica noi rapoarte care trebuie intocmite conform solicitarilor ASF, BNR si colaboreaza cu departamente tehnice pentru implementarea de noi rapoarte necesare;

6. Asigura intretinerea si actualizarea definitiilor corespunzatoare modelului de gestiune implementat;

7. Verifica modul de alocare a costurilor si veniturilor pe dimensiunile definite: centre de profit/ cost, clase de asigurare, functii, divizii, canale de distributie, etc;

8. Participa la elaborarea specificatiilor/ modelelor de contabilitate analitica si a rapoartelor specifice pentru implementare in aplicatiile IT;

9. Propune modalitati de automatizare a activitatii de inregistrare pe dimensiunile predefinite a tranzactiilor contabile;

10. Pregateste datele pentru analizele de suport necesare deciziilor operationale si strategice (de ex. informatii privind repartizarea costurilor si veniturilor pe centre de profit/cost);

11. Participa la dezvoltarea si optimizarea bazei de date comune care centralizeaza informatii din aplicatiile tehnice ale companiei;

12. Participa activ la pregatirea rapoartelor interne catre managementul intern si la calcularea indicatorilor cheie de performanta pentru a oferi suport in monitorizarea profitabilitatii activitatii;

13. Examineaza si evalueaza scopul si continutul rapoartelor de business pentru a imbunatati formatul, utilizarea si controlul existent;

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (2)

14. Verifica si certifica facturile primite spre plata de la directii/ departamente, asigurandu-se ca acestea au inscrise toate elementele necesare alocarii corecte a costurilor / veniturilor pe dimensiunile definite si sunt in acord cu liniile de buget;

15. Examineaza registrele contabile si conturile pentru a identifica elemente neobisnuite in alocarea veniturilor si cheltuielilor in acord cu liniile de buget si centrele de profit/ cost si propune proceduri pentru verificarea sau ajustarea discrepantelor sau erorilor;

16. Participa la procesul lunar de reconciliere a veniturilor si costurilor inregistrate in contabilitatea financiara si de gestiune cu administratorii de bugete;

17. Ofera suport in intocmirea si analiza situatiei costurilor, alocarea veniturilor si pregatirea bugetului;

18. Participa activ la pregatirea rapoartelor interne catre managementul intern si la calcularea indicatorilor cheie de performanta pentru a oferi suport in monitorizarea profitabilitatii activitatii;

19. Acorda suport in pregatirea si monitorizarea bugetelor;

20. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului.

Cerinte

Abilitati de lucru cu baze de date Excel si Access.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii superioare - obligatoriu

Experienta Relevanta

In contabilitatea de gestiunea - min. 2 ani

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Asigurari - constituie avantaj


Segment posturi: Economics, Finance

Aplicați acum

Aplicați pentru post