Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Specialist Analiza de Business

Misiune Pozitie

1. Elaboreaza analize ale proceselor de business existente in scopul implementarii de noi aplicatii IT sau optimizarii celor existente;

2. Asigura legatura cu furnizorii de solutii IT, monitorizand respectarea termenilor contractuali si a specificatiilor furnizate;

Sarcini si Responsabilitati

Profesionale:

1. Asigura interfata intre diviziile tehnice si dezvoltatorii/ furnizorii de software;

2. Evalueaza cerintele de business pentru o noua aplicatie/ functionalitate, face propuneri de imbunatatire si pe baza acestora trimite specificatiile catre dezvoltatorii/furnizorii de software;

3. Contribuie la proiectarea si dezvoltarea noilor produse si face propuneri in privinta aplicatiilor cu ajutorul carora aceste produse vor fi administrate;

4. Asigura alinierea cererilor de dezvoltare de aplicatii transmise de catre diferite departamente pentru a asigura coerenta si lipsa dublarii eforturilor;

5. Face propuneri privitoare la achizitionarea/ dezvoltarea unor noi aplicatii software, in colaborare cu Departamentul Software;

6. Contribuie la proiectarea proceselor de business la nivel macro pentru implementarea oricarei aplicatii noi si asigura continuitatea si coerenta proceselor intre diferite departamente;

7. Efectueaza analize ale proceselor de business existente si face propuneri de optimizare a acestora;

8. Coordoneaza dezvoltarea scenariilor de test si testele de acceptanta a utilizatorilor in cazul implementarii de noi aplicatii;

9. Evalueaza si valideaza punerea in productie a noilor aplicatii, in baza feedbackului colectat de la testeri si a rezultatelor testelor, trimitand propunerile sale catre superiorul direct pentru aprobare finala;

10. Contribuie la definirea, implementarea, derularea si monitorizarea Acordurilor privind Nivelul de Servicii (SLA) cu diferiti furnizori software (timpi de raspuns la probleme rutiniere/ complexe, disponibilitate orara, etc).

11. Asigura managementul versiunilor pentru aplicatiile utilizate de companie, in colaborare cu Departamentul Software;

12. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului;

Raportare:

1. Elaboreaza si transmite situatii si raportari (periodice si ocazionale), conform solicitarilor si normelor /procedurilor / regulamentelor / deciziilor (si altor asemenea) interne / de lucru (raspunzand de corectitudinea informatiilor furnizate), inclusiv vizand activitatea derulata.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii superioare - obligatoriu în Tehnice/ Economice/ Cibernetica/ Informatica/ Matematica - constituie avantaj

Specializare/ Certificari/ Calificari

Pregatirea post-universitara in domeniul economic-financiar, Constituie avantaj

Experienta Relevanta

Pe un post similar - min. 2 ani

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Asigurari - constituie avantaj


Segment posturi: Database, Testing, Technology

Aplicați acum

Aplicați pentru post