Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Specialist Conformitate

Sumar Rol - Responsabilitati si Cerinte

Misiune Pozitie

Monitorizează şi asigura conformitatea politicilor, regulamentelor, normelor, procedurilor, instructiunilor  interne cu reglementarile legale in vigoare, standarde profesionale si etice, strategia si politica societatii, in acord cu cerintele Grupului, decizii ale structurii de conducere, in scopul dezvoltarii unei culturi organizationale privind conformitatea.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

 1. Asigura conformitatea  regulamentelor, normelor, politicilor, procedurilor, instructiunilor interne cu reglementarile legale in vigoare, strategia si politica societatii, in acord cu cerintele Grupului;
 2. Evalueaza din punct de vedere al conformitatii regulamentele, normele, procedurile implementate în cadrul companiei, identifica eventuale deficienţe şi face propuneri proprietarilor de procese de corectie a deficientelor.
 3. Verifica din punct de vedere al conformitatii, produsele de asigurare noi sau cu modificari semnificative, inaintea aprobarii acestora in Comitetul Tehnic de Asigurari.
 4. Gestioneaza si raporteaza alertele transmise prin whistleblowing;
 5. Urmăreşte şi evaluează posibilul impact asupra regulamentelor, normelor, procedurilor, instructiunilor interne ale societatii, determinat de modificarea legislatiei privind asigurarile, a altor reglementari legislative aplicabile, de cerintele Grupului;  
 6. Informează proprietarii de procese asupra modificarii regulamentelor, normelor, politicilor, procedurilor, instructiunilor, aferente proceselor  in termenele impuse de legislatie, de deciziile conducerii administrative si/sau a grupului, de recomandarile rezultate în urma unei acţiuni de control conformitate
 7. Monitorizeaza daca modificarile aduse regulamentelor, normelor, procedurilor interne au fost facute in termenele impuse de legislatie sau de deciziile conducerii administrative si/sau a Grupului;
 8. Identifică, evalueaza şi monitorizează expunerea companiei la riscurile de neconformitate, clasate în categoria riscurilor operaţionale;
 9. Propune masuri de gestionare a riscurilor de neconformitate;
 10. Programeaza activităţile de verificare a conformitatii asupra regulamentelor, normelor, procedurilor, instructiunilor interne ale societaţii  in acord cu structuria organizatorica a societatii;
 11. Administreaza si monitorizeaza corespondenta cu ASF: administrare registru corespondenta, arhivare solicitari/raspunsuri, verificare respectare termene de raspuns, urmarire respectare masurilor asumate de Groupama in corespondenta cu ASF;
 12. Asigura consultanta cu privire la conformitate pentru toate categoriile de salariati din cadrul companiei;
 13. Contribuie la dezvoltarea unei culturi organizationale in materie de conformitate, inclusiv de luare de mita si trafic de influenta;
 14. Urmareste punerea in aplicare a recomandarilor emise in urma auditului intern al societatii, a auditului extern, a auditului general al grupului sau alte structuri de control ale unor institutii ale statului, ASF cu privire la activitatea din aria de responsabilitate;
 15. Este contributor in cadrul proiectelor din companie ce vizeaza riscul de conformitate;
 16. Participa la instruirile organizate in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale a personalului in domeniul conformitatii, interne si externe la nivel de grup;
 17. Emite rapoarte trimestriale si ori de cate ori este nevoie, privind impactul modificarile legislative asupra politicilor, procedurilor, normelor interne si statusul de implementare Managerul Conformitate;
 18. Elaborează şi transmite situatii şi raportări (periodice şi ocazionale), conform solicitarilor si normelor/ procedurilor/ regulamentelor/ deciziilor (si altor asemenea) interne/ de lucru (răspunzând de corectitudinea informaţiilor furnizate), inclusiv vizând activitatea derulată.
 19. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (2)

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (3)

Criterii de Evaluare

Criterii de evaluare a competentelor tehnico-profesionale:
Nivelul, respectiv calitatea competentelor tehnico-profesionale.
Criterii de evaluare a competentelor de baza si specifice:
Nivelul, respectiv calitatea competenţelor de baza si specifice
Criterii de evaluare a performantei (de rezultat sau de sarcină), specifice activităţii:

 1. Gradul de realizare a obiectivelor/ KPI de business specifici;
 2. Gradul de încadrare în termenele si cerintele impuse de  modificarile legislative, deciziile conducerii administrative si/sau ale Grupului, recomandarile rezultate în urma unei misiuni de audit extern, ori ca urmare a controlului ASF, privind informatiile furnizate catre proprietarii de procese;
 3. Gradul de încadrare in termenele impuse de procedurile interne, la validarea acestora d.p.d.v. al conformitatii;
 4. Calitatea soluţiilor propuse proprietarilor de procese de corectie a deficientelor constatate la evaluarea regulamentelor, normelor procedurilor,instructiunilor interne de lucru.
 5. Numărul sanctiunilor aplicate companiei aferente unor riscuri de neconformitate neidentificate, neevaluate si nemonitorizate de catre functia de conformitate;
 6. Contributia la optimizarea modului de lucru specific conformitatii in cadrul companiei si la dezvoltarea unei culturi in materie de conformitate;
 7. Calitatea muncii în cadrul proiectelor alocate.
 8. Gradul de respectare al termenelor, standardelor de calitate;
 9. Conformitatea activitatilor/ proceselor realizate;
 10. Feedback pozitiv din partea clientilor (externi sau interni) si a colaboratorilor.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii superioare - constituie avantaj in Juridic, economic - constituie avantaj

Specializare/ Certificari/ Calificari

Experienta Relevanta

Pe un post similar - constituie avantaj

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Asigurari - min. 2 ani

Competente (Profesionale si Soft)

Agilitate - Nivel 3
Orientare catre client (intern si extern) - Nivel 3
Orientare colaborativa - Nivel 3
Conformitate
Eficienta si Imbunatatire continua - Nivel 3
Influentare - Nivel 3
Angajament organizational - Nivel 3
Livrare de rezultate - Nivel 3

Aplicați acum

Aplicați pentru post