Distribuiți acest post
Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Inspector Daune Property si Raspunderi Civile

Misiune Pozitie

1. Efectueaza activitatea de deschidere, intocmire si instrumentare a dosarelor de dauna non-auto, inclusiv raspundere civila, in conformitate cu normele tehnice interne si cu limitele de autoritate stabilite;

2. Asigura comunicarea optima cu toate partile implicate in solutionarea dosarelor de dauna non-auto, inclusiv raspundere civila pentru a asigura un serviciu de calitate clientilor si rezolvarea fiecarei daune intr-o maniera eficienta; efectueaza constatari de dauna, intocmeste si propune la plata dosarele de dauna, conform normelor interne specifice.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

1. Asigura solutionarea dosarelor de daune alocate in stricta concordanta cu conditiile de asigurare si legislatia in domeniu;

2. La primirea instiintarii de dauna scrisa programeaza cu asiguratul data si locul efectuarii constatarii in vederea deschiderii dosarului de dauna; Efectueaza constatarea de daune, stabilind solutiile tehnologice optime pentru readucerea la starea initiala cu costuri minime;

3. Verifica contractul de asigurare din punct de vedere al valabilitatii;

4. Determina cauzele daunelor si imprejurarile in care acestea s-au produs. Verifica intrunirea elementelor legale privind existenta dreptului la despagubire si incadrarea in cadrul legal general si in normele interne ale societatii;

5. intocmeste raportul de evaluare a pagubelor;

6. Calculeaza in timpul cel mai scurt posibil, sumele cuvenite ca despagubire, urmarind respectarea cu strictete a termenului de plata stabilit;

7. Stabileste rezerva de daune, care reprezinta valoarea estimata a despagubirii;

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (3)
Educatie - Nivel si Specializare
Studii superioare - obligatoriu în Tehnice (Constructii) - obligatoriu
Experienta Relevanta
Pe un post similar - min. 1 an
Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul
Asigurari - obligatoriu


Segment posturi: Civil Engineer, Inspection, Inspector, Engineering, Quality

Aplicați acum

Aplicați pentru post