Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Analist de Business Senior

Sumar Rol - Responsabilitati si Cerinte

Misiune Pozitie

 1. Elaborează analize ale proceselor de business existente în scopul implementării de noi aplicaţii IT sau optimizării celor existente;
 2. Asigură legătura cu furnizorii de soluţii IT, monitorizând respectarea termenilor contractuali şi a specificaţiilor furnizate.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

Profesionale:

 1. Asigura interfata intre diviziile tehnice si dezvoltatorii/ furnizorii de software;
 2. Evaluează cerinţele de business pentru o noua aplicatie/ functionalitate, face propuneri de imbunatatire si pe baza acestora trimite specificatiile catre dezvoltatorii/furnizorii de software;
 3. Contribuie la proiectarea si dezvoltarea noilor produse si face propuneri in privinta aplicatiilor cu ajutorul cărora aceste produse vor fi administrate;
 4. Asigura alinierea cererilor de dezvoltare de aplicaţii transmise de catre diferite departamente pentru a asigura coerenţa şi lipsa dublării eforturilor;
 5. Face propuneri privitoare la achizitionarea/ dezvoltarea unor noi aplicatii software, în colaborare cu Departamentul Software;
 6. Contribuie la proiectarea proceselor de business la nivel macro pentru implementarea oricarei aplicatii noi si asigura continuitatea şi coerenţa proceselor intre diferite departamente;
 7. Efectuează analize ale proceselor de business existente şi face propuneri de optimizare a acestora;
 8. Coordoneaza dezvoltarea scenariilor de test si testele de acceptanta a utilizatorilor in cazul implementarii de noi aplicatii;
 9. Evaluează şi validează punerea in productie a noilor aplicaţii, în baza feedbackului colectat de la testeri si a rezultatelor testelor, trimiţând propunerile sale către superiorul direct pentru aprobare finală;
 10. Contribuie la definirea, implementarea, derularea şi monitorizarea Acordurilor privind Nivelul de Servicii (SLA) cu diferiti furnizori software (timpi de răspuns la probleme rutiniere/ complexe, disponibilitate orară, etc).
 11. Asigura managementul versiunilor pentru aplicaţiile utilizate de companie, în colaborare cu Departamentul Software;
 12. Demonstreaza expertiza/ cunostinte avansate ale aplicatiilor IT si le aplica pentru crearea, aplicarea si imbunatatirea de planuri de actiune si bune practici din aria de responsabilitate;
 13. Contribuie la dezvoltarea celorlalti colegi din cadrul departamentului, aflati pe pozitii standard sau junior; transfera know-how-ul dobandit catre acestia;
 14. Contribuie cu idei si propuneri la imbunatatirea proceselor/activitatilor specifice departamentului;
 15. Elaborează şi transmite situatii şi raportări (periodice şi ocazionale), conform solicitarilor si normelor/ procedurilor/ regulamentelor/ deciziilor (si altor asemenea) interne/ de lucru (răspunzând de corectitudinea informaţiilor furnizate), inclusiv vizând activitatea derulată.
 16. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (2)

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (3)

Criterii de Evaluare

Criterii de evaluare a competentelor tehnico-profesionale:
Nivelul, respectiv calitatea competentelor tehnico-profesionale.
Criterii de evaluare a competentelor de baza si specifice:
Nivelul, respectiv calitatea competenţelor de baza si specifice
Criterii de evaluare a performantei (de rezultat sau de sarcină), specifice activităţii:
1. Gradul de realizare a obiectivelor/ KPI de business specifici;
-    Calitatea şi relevanţa analizelor întocmite;
-    Gradul de respectare de către furnizori a condiţiilor contractuale;
-    Gradul de identificare la timp a riscurilor şi calitatea măsurilor luate pentru diminuarea/ eliminarea lor;
-    Gradul de funcţionare şi calitatea aplicaţiilor informatice dezvoltate / implementate;
2. Gradul de respectare al termenelor, standardelor de calitate;
3.Conformitatea activitatilor/ proceselor realizate;
4. Feedback pozitiv din partea clientilor (externi sau interni) si a colaboratorilor.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii superioare - obligatoriu
Studiile tehnice, economice, cibernetică, informatică, matematica - Constituie avantaj

Specializare/ Certificari/ Calificari

Pregatirea post-universitara in domeniul economic-financiar, Constituie avantaj

Experienta Relevanta

Pe un post similar - min. 4 ani

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Asigurari - constituie avantaj

Competente (Profesionale si Soft)

Agilitate - Nivel 3
Gandire Analitica - Nivel 3
Orientare catre client (intern si extern) - Nivel 3
Orientare colaborativa - Nivel 3
Eficienta si Imbunatatire continua - Nivel 3
IT: analiza de business
Angajament organizational - Nivel 3
Livrare de rezultate - Nivel 3


Segment posturi: Testing, Database, Technology

Aplicați acum

Aplicați pentru post