Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Manager Securitate IT

Sumar Rol - Responsabilitati si Cerinte

Misiune Pozitie

 1. Elaborează politici, proceduri şi norme de securitate IT;
 2. Coordoneaza si participă la soluţionarea incidentelor de securitate IT;
 3. Elaboreaza arhitectura securitatii sistemului informational;
 4. Coordoneaza din punct de vedere operational planul de recuperare in caz de dezastru;
 5. Asigură evaluarea si adresarea risculor operationale generate de utilizarea sistemelor informatice.

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

Profesionale:

 1. Elaborează politicile de securitate IT a companiei si asigură revizuirea anuala a acesteia;
 2. Consiliază conducerea în vederea stabilirii politicii privind securitatea cibernetică;
 3. Supervizează aplicarea şi respectarea procedurilor prevăzute de către furnizorii de servicii TIC şi de către toţi angajaţii care au acces la date şi la sistemele TIC;
 4. Coordonează procesul de verificare a producerii incidentelor de securitate; Se implica in investigarea incidentelor de securitate IT, asigurând rezolvarea promptă şi eliminarea cauzelor care au dus la aceastea. Actualizeaza registrul incidentelor de securitate;
 5. Defineste norme şi proceduri de securitate pentru aplicatiile IT/ echipamentele Hardware şi coordonează/ monitorizează implementarea lor;
 6. Este responsabil cu urmarirea implementarii planului de masuri decise ca urmare a recomandarilor misiunilor de audit intern/ extern;
 7. Este responsabil cu respectarea prevederilor normei 6/2015 a ASF si intocmirea raportarilor catre ASF;
 8. Coordoneaza actualizarea si testarea periodica a planului de recuperare in caz de dezastru;
 9. Identifica problemele de securitate si face propuneri pentru imbunatatirea securitatii aplicatiilor, a bazelor de date, a comunicatiilor si a echipamentelor IT ale companiei;
 10. Analizeaza noile implementari de aplicatii din punctul de vedere al securitatii si face recomandari pentru sporirea securitatii;
 11. Defineste norme şi proceduri de securitate pentru echipamentele si aplicatiile de comunicatii şi coordonează/ monitorizează implementarea lor;
 12. Face propuneri pentru achizitionarea de echipamente si aplicatii de securitate;
 13. Asigură cunoaşterea de către toţi furnizorii de servicii TIC şi de către toţi angajaţii care au acces la date şi la sistemele TIC a politicii privind securitatea cibernetică prin organizarea unor sesiuni de informare şi de instruire; Pregateste instructiuni de lucru in domeniul securitatii IT pentru angajati;
 14. Efectueaza teste asupra aplicatiilor si echipamentelor privitor la aplicarea politicilor de securitate IT;
 15. Propune/ defineşte norme de securizare a datelor, coordonează implementarea şi verifică respectarea acestor norme;
 16. Verifica politicile de domeniu referitoare la securitatea IT şi face propuneri pentru optimizarea acestora în sensul creşterii securităţii;
 17. Evaluează şi prezintă rapoarte asupra ultimelor aparitii in domeniul securitatii IT;
 18. Intocmeste rapoarte periodice asupra nivelului de securitate IT al companiei; Transmite rapoarte specifice către conducere, periodic sau ad-hoc;
 19. Elaborează şi transmite situatii şi raportări (periodice şi ocazionale), conform solicitarilor si normelor/ procedurilor/ regulamentelor/ deciziilor (si altor asemenea) interne/ de lucru (răspunzând de corectitudinea informaţiilor furnizate), inclusiv vizând activitatea derulată;
 20. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii superioare - obligatoriu în Tehnice (IT) - Obligatoriu

Experienta Relevanta

Financiar - min. 4 ani

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Proiectarea, implementarea, securizarea aplicatiilor, sistemelor si retelelor; rezolvarea incidentelor IT


Segment posturi: Manager, Management

Aplicați acum

Aplicați pentru post