Aplicați acum

Aplicați pentru post

Suntem o companie reala. Căutam colegi la fel ca noi. Cu bune și cu rele.

Administrator Portofoliu

Misiune Pozitie

 1. Verifica, opereaza si actualizeaza bazele de date, cu informatii corecte, aferente poliţelor de asigurări non-viaţă si a anexelor de complexitate mica si medie emise, conform normelor si procedurilor interne;
 2. Identifica şi sesizeaza erorile apărute în bazele de date pentru politele de asigurari non-viata alocate, conform normelor si procedurilor interne;

Sarcini si Responsabilitati - Specifice (1)

 1. Verifica si inregistreaza sau importa, dupa caz, in aplicatiile specifice politele de asigurare alocate emise manual respectand procedurile/ instructiunile de inregistrare/ import a acestora si protocoalele de colaboarare, in termenele stabilite;
 2. Monitorizeaza aplicatia de transfer al politelor “Webtool” si realizeaza, dupa caz, convertirea, inregistrarea si/ sau modificarea status-ului politelor  conform instructiunilor si procedurilor interne, in termenele stabilite;
 3. Verifica si opereaza in sistemele informatice suplimentele/anexele de modificare a starii initiale a politelor, cu complexitate mica si medie conform procedurilor/ instructiunilor specifice, in termenele stabilite;
 4. Identifica si sesizeaza erorile (de subscriere, de sistem tec.) si face demersurile necesare solutionarii acestora;
 5.  Face toate demersurile necesare obtinerii informatiilor necesare inregistrarii politelor in sistemele tehnice;
 6. Asigura colaborare cu Contabilitatea, Vanzarile si alte unitati organizationale, dupa caz pentru rezolvarea neconcordanţelor între încasări şi bazele de date şi eliminarea erorilor ce pot apărea la operarea poliţelor;
 7. Ofera suport in utilizarea portalului operational si urmareste obtinerea clarificarilor la problemele semnalate in portalul operational in vederea respectarii termenelor limita;
 8. Asigura verificarea corelaţiilor care trebuie să existe între contracte şi anexele acestora, identifică arii problematice şi face demersuri pentru îmbunătăţirea calitatii datelor din sistemele tehnice in colaborare cu unităţile organizaţionale implicate;
 9. Elaborează şi transmite situatii şi raportări (periodice şi ocazionale), conform solicitarilor si normelor/ procedurilor/ regulamentelor/ deciziilor (si altor asemenea) interne/ de lucru (răspunzând de corectitudinea informaţiilor furnizate), inclusiv vizând activitatea derulată.
 10. Orice alte activitati, sarcini si responsabilitati solicitate de superiorul direct in conformitate cu natura si specificul postului.

Educatie - Nivel si Specializare

Studii medii - obligatoriu

Experienta Relevanta

Pe un post similar - constituie avantaj

Experienta Relevanta in Industria/ Domeniul

Asigurari - min. 1 ani

Aplicați acum

Aplicați pentru post